قانون، هر شخصی را که در نتیجه فعالیت روزمره خود باعث ایجاد خسارت به اشخاص دیگر شود ، مسئول جبران آن می داند. شرکت های بیمه برخی از این مسئولیت ها را تحت پوشش بیمه قرار می دهند.

بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان :
۱- این بیمه نامه ، مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان را در قبال بیمارانی که به علت خطا ، غفلت و یا کوتاهی پزشکان و پیراپزشکان در انجام امور پزشکی دچار صدمه های جسمانی یا روانی گردیده و یا فوت شوند ، تحت پوشش قرار می دهد .
۲- حق بیمه این بیمه نامه با توجه به نوع تخصص پزشک و عنوان شغلی پیراپزشک تعیین می شود .
۳- در صورت عدم خسارت به بیمــه گذار این بیمه نامه ها تخفیف عدم خسارت تعلق می گیرد .
۴- در صورتی که این بیمه به صورت گروهی صادر گردد ، با توجه به تعداد بیمه گذاران ، حق بیمه مشمول تخفیف گروهی می شود .
بیمه نامه ای مخصوص پزشکان و پیراپزشکان

هر فردی در جامعه با توجه به شغل و حرفه خود امکان دارد در اثر عوامل مختلفی همچون سهل انگاری و یا خطا باعث وارد آمدن صدماتی به دیگران گردد که با توجه به قانون می بایست آن را جبران نماید.

پزشکان و پیراپزشکان نیز در صورتی که به علت خطا، غفلت و یا کوتاهی منجر به دچارشدن بیمار به صدمات جسمانی، روانی یا فوت شوند، می بایست طبق قانون دیات کشور آن را جبران نمایند.

شرکت بیمه آسیا هم با توجه به نیاز جامعه پزشکی به پوشش ریسک این گونه خطرات، اقدام به عرضه بیمه نامه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان نموده است که به موجب این بیمه نامه مسئولیت ناشی از صدمات وارده به بیماران را تا سقف مبالغ مندرج در بیمه نامه پوشش خواهد داد.

در این بیمه نامه پزشکان و پیراپزشکان بر اساس نوع ریسک تخصص آن ها به صورت جداگانه به 4طبقه تخصصی تقسیم می شوند.
طبقات شغلی پزشکان:
 1- جراحان متخصص زنان و زایمان، جراحان عمومی، بیهوشی و ارتوپدی
 2- جراحان متخصص قلب،‌ مغز و اعصاب، چشم، ترمیمی و پلاستیك، ارولو‍‍‍‍‍‍ژی
 3- جراحان متخصص فك و صورت، گوش و حلق و بینی، دندان و لثه و پزشكان متخصص پوست و اطفال
 4- پزشكان متخصص غیر جراح یا جراحانی كه به عللی عمل جراحی انجام نمی دهند، دندانپزشكان، پزشكان عمومی، متخصصین اندوسكوپی، رادیولوژی، میكروبیولوژی و داروسازی
طبقات شغلی پیراپزشکان:
 1- ماماها (شاغل در بیمارستان)، دندانپزشكان تجربی و بهداشت كاران دهان و دندان
 2- كارشناسان ارشد بیهوشی و تكنسین های بیهوشی، كارشناسان فیزیوتراپی، پرستاران و بهیاران شاغل در كلیه بخش های CCU و ICU و دیالیز، اورژانس
 3- پرستاران و بهیاران سایر بخش ها، تكنسین های اتاق عمل، پرستاران و بهیاران اتاق عمل
 4- تكنسین های رادیولوژی، سی تی اسكن، و MRI و كارشناسان و تكنسین های آزمایشگاه، داروخانه و تكنسین های نوارنگاری و CSR و كمك بهیاران

خرید این بیمه نامه به صورت گروهی و انفرادی امکان پذیر بوده و روند صدور بیمه نامه بسیار ساده است و دو نوع تخفیف به آن تعلق خواهد گرفت:

1- تخفیف گروهی:
 گروههای متشكل از 15 الی 50 نفر :5 درصد
 گروههای متشكل از 51 الی 100 نفر: 10 درصد
 گروههای متشكل از 101 الی 200 نفر: 15 درصد
 گروههای متشكل از 201 الی 400 نفر: 20 درصد
 گروههای متشكل بیش از 401 نفر: 25 درصد

2- تخفیف عدم خسارت:
 برای سال اول تمدید بیمه نامه: 5 درصد
 برای سال سوم تمدید بیمه نامه: 15 درصد
 برای سال دوم تمدید بیمه نامه: ‌10 درصد
 برای سال چهارم به بعد: 20 درصد

جهت خرید بیمه نامه می توانید پس از تماس با بیمه آسیا با ارائه اطلاعات خود از طریق پرسشنامه مربوطه، پس از حداکثر یک روز کاری بیمه نامه خود را دریافت نمایید.

همچنین بیمارستان ها و مراکز درمانی می توانند از تخفیفات و امتیازات ویژه بیمه آسیا بهره مند گردند. نمایندگی رحیم پور آماده است طی جلساتی طرح ها و برنامه های خود را در این زمینه ارائه نماید.

بیمه مسئولیت کارفرمایان درمقابل کارکنان واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی :
۱- این بیمه نامه ، مسئولیت مدنی کارفرمایان را در مقابل خسارت های جانی وارد به کارکنان تحت امر آنها پوشش می دهد .
۲- مدیران کارگاه ها ، کارخانه ها و شرکت های خدماتی می توانند مسئولیت خود را در مقابل کارکنان به صورت با نام یا بدون نام تحت پوشش قرار دهند . در صورتی که نام کارکنان در زمان صدور بیمه نامه ارائه شود ، حق بیمه به میزان ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت .
۳- حداکثر تعهد بیمه گر برای هر نفر در هر حادثه برای خسارت های جـــانی فقط فوت و نقص عضو دائم اعم از کلی و جزئی ، معادل دیه یک مرد مسلمان خواهد بود .
۴- حداکثر تعهد بیمه گر برای هزینه های پزشکی ناشی از حادثه برای هر نفر در هر حادثه می تواند تا معادل ۱۰% مبلغ دیه انتخابی موضوع بند ۳ باشد .
۵- در صورت عدم خسارت ، بیمه گذار می تواند از تخفیف سالیانه حق بیمه بهره مند شود.
بیمه مسئولیت دارندگان و سرویس کاران آسانسورها ( دارندگان و نگهدارندگان ) :
۱- شرکت های نصب و نگهداری کننده آسانسور و یا هیئت مدیره ساختمان ها می توانند مسئولیت خود را در مقابل خسارت های جانی وارده به استفاده کنندگان آسانسورها را بیمه نمایند .
۲- حداکثر تعهد بیمه گر برای هر نفر در هر حادثه برای خسارت های جانی فقط فوت و نقص عضو دائم ، اعم از کلی و جزئی معادل دیه یک مرد مسلمان خواهد بود .
۳- حداکثر تعهد بیمه گر برای هزینه های پزشکی ناشی از حادثه برای هر نفر در هر حادثه می تواند تا معادل ۱۰ درصد مبلغ دیه انتخابی در بند ۲ باشد .
۴- مبنای محاسبه حق بیمه تعداد آسانسور ، سال ساخت ، محل نصب ، ظرفیت و تعداد توقف آسانسور خواهد بود .
بیمه مسئولیت منجیان و مدیران هتل ها در مقابل میهمانان :
در این بیمه نامه خسارات جانی وارد به مهمانان هتل و اماکن وابسته به آنها مانند رستوران ، سالن ورزشی ، استخر ، پارکینگ ، سالن همایشها و غیره تحت پوشش می باشد .
بیمه مسئولیت کارفرمایان در مقابل کارکنان ساختمانی ( مسکونی ، راه سازی ، پل سازی و … )  :
۱- در این بیمه نامه ، کارفرمایان و پیمانکاران ساختمانی می توانند مسئولیت خود را در مقابل خسارت های جانی وارد به کارگران تحت امر و اشخاص ثالث در محل کارتحت پوشش قراردهند .
۲- کارگران می توانند بدون نام نیز بیمه شوند.
۳-حداکثر تعهد بیمه گر برای هر نفر در هر حادثه برای خسارت های جانی فقط فوت و نقص عضو دائم اعم از کلی و جزئی معادل دیه یک مرد مسلمان خواهد بود .
۴- حداکثر تعهد بیمه گر برای هزینه های پزشکی ناشی از حادثه برای هر نفر در هر حادثه می تواند تا معادل ۱۰ درصد مبلغ دیه انتخابی موضوع بند ۳ باشد .
۵- در صورت عدم خسارت ، بیمه گذار می تواند از تخفیف سالیانه حق بیمه بهره مند شود .

بیمه مسئولیت منجیان و مدیران استخرها در مقابل استفاده کنندگان  :
۱- در این بیمه نامه منجیان و مدیران استخرها می توانند مسئولیت خود را در مقابل خسارت های جانی وارد به استفاده کنندگان از استخر تحت پوشش قرار دهند .
۲-حداکثر تعهد بیمه گر برای هر نفر در هر حادثه برای خسارت های جانی فقط فوت و نقص عضو دائم اعم از کلی و جزئی معادل دیه یک مرد مسلمان خواهد بود .
۳- حداکثر تعهد بیمه گر برای هزینه های پزشکی ناشی از حادثه برای هر نفر در هر حادثه می تواند تا معادل ۱۰درصد مبلغ دیه انتخابی در بند ۲ باشد .
۴- محاسبه حق بیمه بر اساس مساحت استخرها و برای مدت های سه ماهه ، شش ماهه و یک ساله انجام می شود .
بیمه مسئولیت مدنی مدیران مراکز نمایش :


۱- در این بیمه نامه خسارات جانی وارد به تماشاگران در محل سینما ها ، سالن های تئاتر و نمایش تحت پوشش می باشد .
۲- ضمناً با پرداخت حق بیمه اضــافی ، خسارات جانی وارد به اشخـــاص ثالث نیز در این بیمه نامه تحت پوشش قرار می گیرد .
سایر بیمه های مسئولیت :

بیمه مسئولیت مدنی مدیران شهربازی در مقابل استفاده کنندگان
بیمه مسئولیت مدنی مسئول فنی بیمارستان
بیمه مسئولیت مدنی مدیران آژانس های مسافرتی و توریستی
بیمه مسئولیت مدنی ناشی از نصب و تست سیستم های گاز سوز خودرو
بیمه مسئولیت مدنی جامع شهرداری
بیمه مسئولیت مدنی مدیران مجموعه های ورزشی در مقابل ورزشکاران و تماشاچیان
بیمه مسئولیت مدنی مدیران رستوران ها در مقابل میهمانان
بیمه مسئولیت مدنی مالکین واحد های مسکونی ، تجاری در مقابل همسایگان ناشی از خطرهای سرایت آتش سوزی و آبدیدگی

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به آدرس استان کردستان – بانه – خیابان کمربندی نرسیده به چهارراه سازمان آب بیمه آسیا نمایندگی رحیم پورمراجعه نموده و یا با شماره تلفن 09183761671 تماس حاصل فرمائید.